Netto positieve voetafdruk met je eigen binnenbos

Op elke 50m² BioOrg oppervlakte leven evenveel bacteriën als op een boom. Als binnenbos reinigen je binnenomgeving door zich te voeden met vervuiling, zonder detergent, zonder water en zonder zelf afvalstoffen achter te laten. Meer nog: in een circulair proces creëren ze voortdurend nieuwe biomassa. Vergeet het beperken van je biologische voetafdruk. De jouwe is netto positief.

opnieuw en opnieuw

100% circulair op Moeder 
Natuur’s wijze

Poetsen werkt door met water en zeep vuil los te weken en af te voeren. Onze ruimtes zijn dan wel proper, het vuile water heeft dan nog een lange en kostelijke weg te gaan vooraleer plant, dier en mens het weer kunnen gebruiken als bron van leven. Een week later is het vuil terug en begint hetzelfde vervuilende proces weer van voor af aan.

BioOrg bacteriën staan zelf in voor hun vuil. Meer nog, ze gebruiken het als voeding om zich te vermenigvuldigen en zo nog meer vuil te kunnen verwerken. Natuurlijk fris, gezond en schoon. Zonder restafval en met een toename aan biodiversiteit.

greenwashing

Plant bossen in je gebouw

Onze goedgeluimde bacteriën zijn dezelfde als diegene die bossen zo fris en zuiver doen aanvoelen. Van blaadjes tot takken en stam tot de humus in de bosgrond: samen werken ze als één grote heterotrofe wasmachine voor gezonde lucht.

Met BioOrg kan je hetzelfde effect bereiken in je binnenmilieu. Voor elke 50 m² aan met BioOrg behandelde muren, tafels en stoelen leven er evenveel goede bacteriën als op de blaadjes en takken van een boom. Zo maak je elke dag een verkwikkende boswandeling in je eigen binnenmilieu.

positieve balans

Netto positieve voetafdruk voor hernieuwde natuurlijke balans

Onze moderne levensstijl zet de natuurlijke gang van zaken onder druk. BioOrg gaat vervuiling te lijf op de natuurlijke manier en dat zonder water en detergent. Vergeet ‘beperken’ van je voetafdruk: wij gaan een paar stappen verder.

Omdat BioOrg bacteriën reinigen door zich met vuil te voeden, creëren ze nieuwe biomassa die op haar beurt bijdraagt aan een natuurlijke balans. Resultaat? Geen kleinere, of zelfs neutrale voetafdruk: wel een netto positieve voetafdruk. Een actieve bijdrage aan gezonde biodiversiteit.

Bereken je positieve voetafdruk met BioOrg

Je binnenruimtes met BioOrg bacteriën bevolken heeft eenzelfde netto natuurlijk positief effect als het planten van bomen. Ontdek hier de positieve impact die jouw binnenbos zou kunnen hebben. 


Klanten over hun binnenbos

"Met BioOrg hebben we een stukje bos in huis gehaald. Onze schouwburg ademt, stof stapelt zich minder snel op en ons schoonmaakteam hoeft niet langer te werken met schadelijke chemicaliën. Alles ten goede van gezondheid en natuur.”

Kay Doms

Hoofd Realisatie – Arenbergschouwburg Antwerpen 

“Het Binnenbossen - programma van BioOrg maakt deel uit van onze duurzaamheidsstrategie. Bij KBC zijn we er trots op dat onze medewerkers kunnen werken in een veilige, schone en gezonde omgeving.”

Dorothy Hendrickx

Facility Purchase – KBC Bank 

“Met BioOrg passen we een volledig circulair systeem van schoonmaken toe in de administratieve centra van de Vlaamse Overheid. Bovendien vindt ons schoonmaak-team de BioOrg methode uiterst eenvoudig en zeer ergonomisch.”

Joffrey de Rouck

Manager Schoonmaak – Vlaamse Overheid

Veelgestelde vragen

De micro-organismen van BioOrg zijn een mix van 11 verschillende goede bacteriën die kampioen zijn in het zuiveren van diverse organische vervuiling en het losweken van kleeflagen die deze vervuiling vasthouden. Elf verschillende species werden geselecteerd uit verschillende Europese bossen en werken samen in een levend ecosysteem om de zichtbare en onzichtbare vervuiling te verwijderen.

 
 

BioOrg stoelt haar werking op de wetenschappelijke onderbouwde theorie van de ‘oude vrienden’. Deze theorie werd uitgebouwd door Prof Graham A.W. Rook, BA, MB, BChir, MD.Centre for Clinical Microbiology. UCL (University College London) in 2003. Ons immuunsysteem heeft input nodig om gebalanseerd te functioneren. Zonder de vereiste microbiotische inbreng door een rijke en diverse bacteriële omgeving, komt de regulatie van ons immmuunsysteem in het gedrang. Dit vergroot de kans op chronische aandoeningen, auto-immuunziekten en allergieën. Professor Rook noemt zijn theorie: The‘’old friends’’ hypothesis. Een TED talk met professor Rook vind je hier.

 
 

Ja en neen, de bacteriën die aanwezig zijn in de BioOrg producten zijn aanwezig als sporen. Dat wil zeggen dat ze zich pas zullen ontwikkelen op het moment dat ze voeding (energie) zullen vinden in hun omgeving. Dit zal gebeuren op het moment van de verneveling. Zolang ze aanwezig zijn in de BioOrgverpakking zullen ze onder de vorm van sporen aanwezig blijven. Hier blijven ze dus aanwezig in een soort van slaaptoestand.

 
 

Circulariteit gaat ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later: na gebruik kunnen producten opnieuw worden gebruikt. Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval. Het staat tegenover de huidige benadering waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op de aarde. Circulariteit is geen doel op zich, maar een strategie voor het bereiken van 2 belangrijke internationale beleidsdoelen: het tegengaan van de uitputting van grondstoffen en het beperken van klimaatverandering. BioOrg bacteriën laten geen restafval achter, ze blijven actief zolang er voedingstoffen aanwezig zijn in de omgeving. Zelf zijn deze bacteriën onschadelijk voor mens en dier en zijn ze zelfs een verrijking van onze biotoop.

 
 

Onze traditionele schoonmaak kost niet alleen veel energie van de mensen die ze moeten uitvoeren. Ze vergt ook veel drinkwater en vervuilt nadien het omgevingswater door het afvoeren van de oorspronkelijke vervuiling en de detergenten. Door onze unieke methode bespaar je dus op energie, water en detergenten. Bovendien moet je minder vaak poetsen en bespaar je ook op tijd.

 
 
 
 

Nee, dit zijn goedaardige bacteriën, volledig onschadelijk voor mens, dier, planten en het milieu. Ze maken al eeuwenlang deel uit van het menselijk microbioom wat wil zeggen dat deze bacteriën van oudsher op en in ons terug te vinden zijn. Ze helpen bovendien ons immuunsysteem te versterken.

 
 

Neen. De BioOrg schoonmaakproducten zijn pH-neutraal en laten geen residuen na. Ze kunnen zonder probleem in de waterafvoer geloosd worden en zullen daar hun zuiverende werking zelfs verderzetten. De BioOrg producten kan je gebruiken zonder dat je persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen zoals handschoenen, bril of mondmasker. Dit is ook weergegeven in de veiligheidsinformatiebladen.

 
 

Zie je door het bos de bomen niet meer?

Laat je te woord staan door een van onze specialisten

Heb je specifieke vragen? Word je graag persoonlijk verder geholpen? Laat jouw gegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met je op.

 
 
 
 

11 voordelen van een gezond binnenklimaat

De kwaliteit van de lucht binnen bepaalt voor het grootste stuk het gezond binnenklimaat. Wanneer we de meest voorkomende luchtvervuilers binnen kunnen vermijden, wegnemen of terugdringen zetten we al een heel grote stap naar een gezond binnenklimaat. Wat zijn nu de voordelen van een gezond binnenklimaat.

Read More »

Druk je oude vrienden aan de borst je zal ze nog nodig hebben.

Nee, ik heb het niet over je schoolmakkers van de lagere school. Maakt mij niet uit of het nog dikke mik is tussen jullie. Ik spreek over de oude vrienden die al eeuwen deel uitmaken van het humaan bioom. De oude vrienden die je danig op de huid zitten en je dikke darm bevolken. Je kan er maar beter voor zorgen dat het steeds dikke mik is tussen jou en je oude vrienden. Want als daar een haar in de boter zit dan is er stront aan de knikker! ‘Pun intended’.

Read More »